แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 125 ตอน แจกัน - บ้านสวน ระหว่าง กม.18+300 - กม.20+260 RT. โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472116644_TOR168.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559