แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 1319 ตอน คีรีมาศ - อุทยานแห่งชาติรามคำแหง ระหว่าง กม.3+000 - กม.7+955 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472116471_TOR167.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559