แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานปรับปรุงทางหลวง สาย 12 ตอน เมืองเก่า - สุโขทัย ระหว่าง กม.163+757 - กม.164+505, กม.164+650 - กม.165+109 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472116325_TOR166.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559