แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1318 ตอน ปากน้ำ - ศรีนคร ระหว่าง กม.24+905 - กม.28+481 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472116116_TOR165.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559