แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1180 ตอน สวรรคโลก - ปลายราง ระหว่าง กม.18+150 - กม.18+668, กม.26+870 - กม.29+015 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472116024_TOR164.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559