แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.21+471 - กม.25+025 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472115869_TOR163.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559