แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศสอบราคาจ้าง กิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนน งานไฟฟ้าแสงสว่าง สาย 101 ตอน ศรีสัชนาลัย-แม่สิน ตอน 1 ระหว่าง กม.150+230- กม.151+700 RT.เป็นช่วงๆ

../uploads/1472096527_TOR159.pdf

เมื่อวันที่ : 25 สิงหาคม 2559