แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคาโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค สาย 12 ตอน สุโขทัย - บ้านกร่าง ระหว่าง กม.183+399 - กม.185+209 LT,RT โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472043142_TOR157.pdf

เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2559