แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานบำรุงรักษาทางหลวง งานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ สาย 1272 ตอน คีรีมาศ - สามแยกแจกัน ระหว่าง กม.11+020 - กม.13+496 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472042911_TOR156.pdf

เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2559