แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานบำรุงรักษาทางหลวง งานเสริมผิวแอสฟัลต์ สาย 1293 ตอน สุโขทัย - ท่าฉนวน ระหว่าง กม.7+257 - กม.12+570 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472042764_TOR155.pdf

เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2559