แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 2 ระหว่าง กม.58+700 - กม.59+742 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472042658_TOR154.pdf

เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2559