แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

ประกาศประกวดราคางานบำรุงรักษาทางหลวง งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ สาย 101 ตอน คุยประดู่ - คลองโพธิ์ ตอน 1 ระหว่าง กม.42+900 - กม.45+385 โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

../uploads/1472042579_TOR153.pdf

เมื่อวันที่ : 24 สิงหาคม 2559