แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แขวงทางหลวงสุโขทัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประประชนมีส่วนร่วมในเวันที่ 6 กรกฎาคม 2559เมื่อวันที่ : 29 มีถุนายน 2559