แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แขวงทางหลวงสุโขทัย ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังความคิดเห็นของประประชนมีส่วนร่วมในเวันที่ 14 - 15 ธันวาคม 2558ร่วมรับฟังความคิดเห็น

เมื่อวันที่ : 3 ธันวาคม 2558