แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการปประจำปีงบประมาณ 2558วันที่ 11 มิย.2558 เวลา่ 09.00 น. การตรวจติดตามโครงการตามแผนปฎิบัติราชการปประจำปีงบประมาณ 2558

เมื่อวันที่ : 13 มีถุนายน 2558