แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แขวงทางหลวงสุโขทัยเปิดศูนย์เทศกาลสงกรานต์ปี 2558แขวงทางหลวงสุโขทัยเปิดศูนย์เทศกาลสงกรานต์ปี 2558 ร่วมกับส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัดสุโขทัย วันที่ 9 เมษายน 2558 เวลา 09.00 น.โดรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยนาย ฐานุพงศ์ เจริญสุรภิรมย์ร่วม เป็นประธานเปิด

ดูภาพกิจกรรมในงานต่อได้ที่นี่

เมื่อวันที่ : 17 เมษายน 2558