แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

แขวงทางหลวงสุโขทัย เตรียมความพร้อมก่อนเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ‪#‎เดินทางปลอดภัยอุ่นใจไปกับกรมทางหลวง‬เมื่อวันที่ : 1 เมษายน 2559