แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

เมื่อวันที่ 11มี.ค.59 รวค.เปิดสนามฟุตซอลหญ้าเทียม แขวงทางหลวงสุโขทัยเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2559