แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

งานปลดเกษียณแขวงทางหลวงสุโขทัยเมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2559