แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

10 มิถูนายน 2558 ผอ.แขวงทางหลวงสุโขทัย และคณะตรวจเยื่ยมหมวดทางหลวงทุ่งเสลี่ยม พร้อมปลูกต้นไม้เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2559