แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

26 พค.58 แขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ไปตรวจเยื่ยมหมวดทางหลวงแม่สินติดตามทาง Facebook

เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2559