แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

19 พค.58 แขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ไปตรวจเยี่ยมหมวดทางหลวงบ้านแก่งติดตามทาง Facebook

เมื่อวันที่ : 31 มีนาคม 2559