แขวงทางหลวงสุโขทัย

พัฒนาและบำรุงรักษาให้ถนนสวยงาม และปลอดภัย เคียงคู่มรดกโลกและเป็นที่พึงพอใจของประชาชน

วันที่ 13 พค.58 แขวงทางหลวงสุโขทัย ได้ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาบริเวณพื้นที่บ้านพักติดตามได้ทาง facebook

เมื่อวันที่ : 14 พฤษภาคม 2558